Psühhopeedia

Platseebo ja platseebo efekt

Seetõttu määratletakse teaduskirjanduses platseebot kui ainet, millel pole spetsiifilist farmakoloogilist aktiivsust, manustatakse kliinilistes uuringutes kontrollina või konkreetsele patsiendile potentsiaalse psühholoogilise kasu stimuleerimiseks.