Mentaliseerimine psühhoteraapias. Mõned praeguse arutelu aspektid.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani. Mentaliseerimise kontseptsioon on psühholoogiateaduste valdkonnas väga edukas ja levinud. Teema näib meile stimuleeriv olevat eriti suure valguses