Soolised Uuringud

Meeste ja naiste isiksuse erinevused. Uus viis nende mõõtmiseks.

Arvestades kontrasti evolutsiooniteooriast ja soolise sarnasuse hüpoteesil põhinevate ennustuste vahel, on Torino ülikooli teadlaste sõnul tungiv vajadus täpsete empiiriliste hinnangute järele. Isiksuse sooliste erinevuste kvantifitseerimise ülesanne seisab silmitsi paljude oluliste metodoloogiliste väljakutsetega ja kõnealuse uuringu autorite sõnul kannatavad kõik seni läbi viidud uuringud erineval määral piiranguid, mis viivad lõppkokkuvõttes süstemaatiliselt alahindamiseni. mõne dimensiooni mõju