Veebimeister spetsiifiliste õpihäirete alal

SLD: düsleksia, düsgraafia, düskalkulia ja düsortograafia: probleemid, millega võib kokku puutuda kooliõpilastel ja eelkooliealistel lastel ...