Toimetulekustrateegiad ja optimism - psühholoogia

Kõige uuemates suundumustes peetakse toimetulekut protsessiks, mis tekib interaktsioonidest, mis ületavad või vaidlustavad subjekti ressursse.