Erapoolikus - Heuristika

SAMMUL JUHTUS MEEL

Psühholoogilisest vaatenurgast võib tagantjärele vaadatamist pidada igas mõttes kognitiivseks moonutuseks; see on kalduvus pidada sündmusi prognoositavamaks kui need tegelikult on, näiteks kui subjekt, kes seisab silmitsi ettenägematu sündmusega, ütleb, et on veendunud, et ta 'alati teadis', et asjad lähevad nii, nagu nad läksid.